Další informace z obce

Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Břevenec

logo olomoucky krajOlomoucký kraj se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ 60609460,  poskytl v roce 2016 Obci Šumvald dotaci ve výši 100.000,- Kč pro JSDH Břevenec na pořízení dopravního automobilu.