Další informace z obce

Oprava místní komunikace v Šumvaldě v roce 2013

logo olomoucky krajBěhem měsíce září byla provedena oprava místní komunikace v Šumvaldě, na kterou byla poskytnuta dotace z Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2013 ve výši 300.000,- Kč.