Další informace z obce

Regenerace víceúčelového hřiště v Šumvaldě

Olomoucký kraj se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ 60609460,  poskytl v roce 2019 Obci Šumvald dotaci ve výši 200.000,- Kč na podporu projektu "Regenerace víceúčelového hřiště v Šumvaldě."