Další informace z obce

Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Mikuláše v Šumvaldě

logo olomoucky krajBěhem 2. poloviny letošního roku byla provedena oprava kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Mikuláše v Šumvaldě. Na tuto opravu byla poskytnuta dotace z Olomouckého kraje z programu "Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2015" ve výši 50.000,- Kč.