Obecní rozhlas

Oznámení o deratizaci kanalizace

Vodohospodářská společnost SITKA s.r.o. oznamuje, že 25.3.2013 bude zahájena kontrola stavu hlodavců v kanalizaci pro veřejnou potřebu a následně budou ve vybraných lokalitách pokládány návnady (Vertox H a Hubex L/130). Po vyhodnocení požeru bude dopracován plán zásahu a v lokalitách s nejvyšší koncentrací hlodavců bude provedena opakovaná deratizace. Celková deratizace bude provedena do 31.5.2013. Následná deratizace bude provedena v měsíci říjnu. Mimo toto období bude na základě podnětů od občanů průběžně prováděna deratizace ohnisková.

V případě zájmu je společnost SITKA schopna provádět na objednávku vlastníků nemovitostí  i deratizaci nebytových prostor objektů, tj. monitorování výskytu hlodavců, položení nástrah v jedových staničkách, označení prostoru výstražnou samolepkou, následnou kontrolu se sběrem uhynulých hlodavců a vystavení protokolu o provedené deratizaci.