Obecní rozhlas

Upozornění správce Povodí Moravy s.p. - správce vodního toku Oskava

Upozorňujeme občany, že v poslední době dochází v části toku mezi Šumvaldem a Novou Hradečnou k nepovolenému kácení břehového porostu vodního toku Oskava. Správce toku tuto činnost monitoruje a jedná s příslušným orgánem životního prostředí v Uničově. Takové kácení břehového porostu je nepovoleným zásahem do významného krajinného prvku s možností sankcionování až do výše 50.000,- Kč.