Obecní rozhlas

Informace - Koronavirus COVID-19 (9.3.2020)

aktuální informace můžete sledovat na těchto odkazech:

http://www.olkraj.cz/informace-obcanum-k-tematu-koronavirus-covid-19-aktuali

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov