Obecní rozhlas

SITKA s.r.o. - úlevy na stočném

podrobné informace najdete zde: rozhodnutí jednatele č. 1/2013

SITKA s.r.o. - možnost zasílání faktur v elektronické podobě

Vážení zákazníci,

Vodohospodářská společnost SITKA s.r.o. nyní nabízí možnost zasílání daňových dokladů (faktur) v elektronické podobě.

Tento způsob zasílání je plně v souladu se zákonem o DPH (§26 ost. 3) a nabízí oběma stranám mnohé výhody: okamžité doručení faktury ihned po jejím vystavení, zjednodušení archivace dokladů, ochrana životního prostředí.

Daňové doklady budeme zasílat ve formátu PDF.

V případě Vašeho zájmu o zasílání faktur elektronicky Vás prosíme o vyplnění přiložené dohody a její vrácení jednoho vyhotovení na adresu společnosti. Vyplněnou dohodu je možné rovněž zaslat elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

za Vodohospodářskou společnost SITKA s.r.o. - Šárka Šemetová, tel. 585 004 412

 

dohoda

Upozornění správce Povodí Moravy s.p. - správce vodního toku Oskava

Upozorňujeme občany, že v poslední době dochází v části toku mezi Šumvaldem a Novou Hradečnou k nepovolenému kácení břehového porostu vodního toku Oskava. Správce toku tuto činnost monitoruje a jedná s příslušným orgánem životního prostředí v Uničově. Takové kácení břehového porostu je nepovoleným zásahem do významného krajinného prvku s možností sankcionování až do výše 50.000,- Kč.

Oznámení o deratizaci kanalizace

Vodohospodářská společnost SITKA s.r.o. oznamuje, že 25.3.2013 bude zahájena kontrola stavu hlodavců v kanalizaci pro veřejnou potřebu a následně budou ve vybraných lokalitách pokládány návnady (Vertox H a Hubex L/130). Po vyhodnocení požeru bude dopracován plán zásahu a v lokalitách s nejvyšší koncentrací hlodavců bude provedena opakovaná deratizace. Celková deratizace bude provedena do 31.5.2013. Následná deratizace bude provedena v měsíci říjnu. Mimo toto období bude na základě podnětů od občanů průběžně prováděna deratizace ohnisková.

V případě zájmu je společnost SITKA schopna provádět na objednávku vlastníků nemovitostí  i deratizaci nebytových prostor objektů, tj. monitorování výskytu hlodavců, položení nástrah v jedových staničkách, označení prostoru výstražnou samolepkou, následnou kontrolu se sběrem uhynulých hlodavců a vystavení protokolu o provedené deratizaci.

Info pro veřejnost

Obec Šumvald se od 15.8.2018 stala plátcem DPH

Nabídka práce v regionu

NABÍDKA PRÁCE ve vašem regionu

Czech POINT na OÚ

Obecní úřad Šumvald

Adresa:
Šumvald č. p. 17
783 85 Šumvald
Tel.: 585 041 258
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
[ E-podatelna ]

Úřední hodiny:
Pondělí, Středa
7:00 - 10:45 a 11:15 - 17:00
[ Kontakty ]

Návštěvnost

Návštěvnost