Významná historická data

Rok Stalo se...
1666 zřízení školy v Šumvaldě
1733 postavení kaple v Břevenci
1793 založení německé školy v Břevenci
1853 stavba dvojtřídní školy v Šumvaldě
1838 narodil se na č. 137 Franz Lehár - otec hudebního skladatele
1840 narodil se Aleš Balcárek, básník a novinář
1862 zemřel tragicky Aleš Balcárek, básník a novinář
1871 založeny dva čtenářské spolky - Svatopluk a Svornost
1871 založen zpěvácký spolek
1882 založen sbor dobrovolných hasičů
1885 založen odbor Národní jednoty
1886 založena Národní záložna v Šumvaldě
1886 postavena nová budova školy v Břevenci (německá)
1889 založen spořitelní a záloženský spolek v Břevenci
1890 založen sbor dobrovolných hasičů
1892 výstavba silnice obcí Šumvald
1900 zřízena pošta v Šumvaldě
1910 - 1911 výstavba šestitřídní školy v Šumvaldě
1911 založena TJ sokol v Šumvaldě
1911 založen smíšený pěvecký sbor
1911 založen včelařský spolek
1911 založena dvě mláticí a pekařské družstvo
1912 znovu zřízen velký rybník
1912 vzpomínková slavnost na Aleše Balcárka
1914 založeno družstvo pro eletrifikaci
1915 výstavba silnice Troubelice - Šumvald
1918 - 1922 odvodnění 422 ha zamokřených polí
1919 výstavba silnic Horní Sukolom - Šumvald
1923 - 1924 výstavba silnice Šumvald - Nemrlov
1924 zřízena živnostenská škola pokračovací
1925 parcelace lechtnštejnského dvora
1925 - 1926 odvodnění velkého rybníka včetně přilehlých obecních polí
1925 - 1926 vybudován sokolský stadión
1926 - 1928 výstavba silnice do Dlouhé Loučky
1928 zřízena lidová zemědělská škola
1928 stavba družstevní stáje pro plemeníky
1928 - 1929 stavba družstevního lihovaru
1928 - 1929 výstavba silnice Medlov - Lazce - Šumvald
1930 adaptace obchodu Rovnost
1930 - 1932 oprava kostela, fary
1934 ustavení SK Šumvald
1936 nová budova české menšinové školy v Břevenci
1938 9. října okupace Šumvaldu německými vojsky
1945 6. května osvobození Šumvaldu Sovětskou armádou
1946 připojení DTJ k Sokolu
1947 - 1948 stavba učitelské bytové jednotky
1949 založení JZD v Břevenci
1949 založení ČSSS v Šumvaldě
1951 založení JZD v Šumvaldě
1951 - 1956 přestavba mlékárny na mateřskou školu
1952 obnoven velký rybník
1957 budování kanalizace v obci, asfaltování silnice
1957 zřízeno středisko STS v Šumvaldě
1957 výstavba 1. kravína
1962 sloučení JZD Břevenec s JZD Šumvald
1961 - 1963 budování hřiště a kluziště
1964 nová samoobsluha v Břevenci
1968 generální oprava ZŠ
1971 sloučení obce Břevenec s Šumvaldem
1974 dokončení výstavby požární zbrojnice v Břevenci
1975 sloučení JZD Šumvald a JZD Dlouhá Loučka
1975 - 1977 výstavba sálu kulturního domu
1980 dům pečovatelské služby
1982 oslav 100. výročí požární ochrany v obci
1984 vybudování vzduchovkové střelnice v ZŠ
1987 oslava 700. výročí založení obce
1990 osamostatnění JZD Šumvald
1991 JZD vybudovalo výrobu extrudovaných potravin pod obchodním názvem Oneš Snack
1992 transformace JZD na Zemědělské družstvo
1993 rozdělení Československa, vznik samostatné České republiky
1993 JZD Šumvald vybudovalo protektorovnu REOP
1995 oslava 50. výročí založení měšťanské školy v Šumvaldě
1995 plynofikace obce
1996 vznik akciové společnosti ZP Šumvald a.s.
1997 vybudování čističky odpadních vod
1998 oslava 80. výročí samostatnosti (vznik ČSR)
2004 přístavba školní kuchyně
2005 – 2006 oprava božích muk
2006 – 2010 výstavba kanalizace a čističky odpadních vod (ČOV) II. Stavba
2008 oprava budovy obecního úřadu (výměna původních oken za plastová)
2009 výstavba víceúčelového hřiště a šaten
2010 výměna oken v tělocvičně a koridoru ZŠ Šumvald
2010 oprava silnic v Šumvaldě a Břevenci (celková rekonstrukce vozovek po dokončené kanalizaci)
2011 revitalizace chodníků a veřejného prostranství (tj. výstavba chodníků v obci po odbočku na Horku)
2011 výměna původních oken a dveří za plastová na staré budově ZŠ Šumvald
2012 oslavy 725. výročí založení obce Šumvald
2012 nová fasáda na MŠ Šumvald
2013 oslavy 675. výročí založení obce Břevenec

Info pro veřejnost

Obec Šumvald se od 15.8.2018 stala plátcem DPH

Nabídka práce v regionu

NABÍDKA PRÁCE ve vašem regionu

Czech POINT na OÚ

Obecní úřad Šumvald

Adresa:
Šumvald č. p. 17
783 85 Šumvald
Tel.: 585 041 258
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
[ E-podatelna ]

Úřední hodiny:
Pondělí, Středa
7:00 - 10:45 a 11:15 - 17:00
[ Kontakty ]

Návštěvnost

Návštěvnost