Další informace z obce

Poděkování

V nočních hodinách 7. června letošního roku se Břevencem a vzápětí Šumvaldem prohnala povodeň, která podle našich pamětníků neměla obdoby. Tato přírodní katastrofa prověřila nejen zdatnost záchranných sborů ale i soudržnost obyvatel. A zde se ukázalo, že ta NAŠE vesnice umí táhnout za jeden provaz. Vlna solidarity ale ve velké míře přicházela i zvenčí. Každý den se na obci hlásili dobrovolníci a pomáhali s odklízením nánosů bahna a zničeného majetku.

Číst dál...

Poskytnutí dotace na projekt "ZŠ Šumvald - obnova podlah"

logo mpsvMinisterstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 930/6, 110 15 Praha 1, poskytlo v roce 2020 Obci Šumvald dotaci ve výši 1 075.127,- Kč na projekt „ZŠ Šumvald – obnova podlah“.

Poskytnutí dotace na projekt "Márnice Šumvald - rekonstrukce objektu"

logo mpsvMinisterstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 930/6, 110 15 Praha 1, poskytlo v roce 2020 Obci Šumvald dotaci ve výši 653.075,- Kč na projekt „Márnice Šumvald – rekonstrukce objektu“.

Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Šumvald

logo olomoucky krajOlomoucký kraj se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ 60609460,  poskytl v roce 2019 Obci Šumvald dotaci ve výši 100.000,- Kč pro JSDH Šumvald na pořízení dopravního automobilu.

Podpora zaměstnanosti v obci Šumvald

zaměstnanost logo

Pořízení žacího traktoru na údržbu sportovního hřiště v Břevenci

logo olomoucky krajOlomoucký kraj se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ 60609460, poskytl v roce 2018 Obci Šumvald dotaci ve výši 40.000,- Kč na nákup žacího traktoru.

Pořízení motorové pily s příslušenstvím pro JSDH Šumvald

logo olomoucky krajOlomoucký kraj se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ 60609460, poskytl v roce 2018 Obci Šumvald dotaci ve výši 20.000,- Kč pro JSDH Šumvald na pořízení motorové pily s příslušenstvím.

Pořízení motorové pily s příslušenstvím pro JSDH Břevenec

logo olomoucky krajOlomoucký kraj se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ 60609460, poskytl v roce 2018 Obci Šumvald dotaci ve výši 20.000,- Kč pro JSDH Břevenec na pořízení motorové pily s příslušenstvím.

Cyklostezka Uničov, m.č. Nová Dědina - Šumvald - v realizaci

 logo cyklostezka

 

 

 

 

Cyklostezka Uničov, m.č. Nová Dědina – Šumvald –

 

REALIZACI

                         

Celkové náklady (vč. DPH): 17 406 734 Kč

            z toho dotace IROP:  15 518 393 Kč

Navrhovaná stezka v délce 1 026 m je obousměrná dvoupruhová komunikace pro chodce a cyklisty vedená souběžně s komunikací II/446. Projekt je dílčí částí stavby, která v dalších etapách zajistí bezpečné a kapacitně dostačující propojení severní části Uničovského regionu přes obec Šumvald až do obce s rozšířenou působností Uničov.

Cílem projektu je vybudování cyklostezky mezi obcí Šumvald a obcí Nová Dědina, zastávka TEKRO podél komunikace II/446 pro zajištění dostupnosti města a zvýšení bezpečnosti cyklistů a pěších. Primárním cílem projektu je realizace opatření pro podporu a zvýšení podílu udržitelných a environmentálně přívětivých forem dopravy v místě realizace projektu s důrazem na umožnění dopravy cyklistům do zaměstnání, aktivního využívání volného času a vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj turistického ruchu a zvýšení návštěvnosti cykloturistů v mikroregionu. 

Termín zahájení: duben 2017

Termín ukončení: září 2017

Projekt „Cyklostezka Uničov, m.č. Nová Dědina – Šumvald“ je spolufinancován Evropskou unií.

Info pro veřejnost

Obec Šumvald se od 15.8.2018 stala plátcem DPH

Nabídka práce v regionu

NABÍDKA PRÁCE ve vašem regionu

Czech POINT na OÚ

Obecní úřad Šumvald

Adresa:
Šumvald č. p. 17
783 85 Šumvald
Tel.: 585 041 258
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
[ E-podatelna ]

Úřední hodiny:
Pondělí, Středa
7:00 - 10:45 a 11:15 - 17:00
[ Kontakty ]

Návštěvnost

Návštěvnost