Další informace z obce

Poděkování

V nočních hodinách 7. června letošního roku se Břevencem a vzápětí Šumvaldem prohnala povodeň, která podle našich pamětníků neměla obdoby. Tato přírodní katastrofa prověřila nejen zdatnost záchranných sborů ale i soudržnost obyvatel. A zde se ukázalo, že ta NAŠE vesnice umí táhnout za jeden provaz. Vlna solidarity ale ve velké míře přicházela i zvenčí. Každý den se na obci hlásili dobrovolníci a pomáhali s odklízením nánosů bahna a zničeného majetku.

Je třeba vyzdvihnout nasazení a odbornost hasičů. Kromě profesionálů, od kterých se „záchrana“ očekává, přijížděly také jednotky dobrovolných hasičů z širokého okolí a odváděly obrovské množství práce s tím, že odměnou za toto vyčerpávající úsilí jim bude poděkování a možná úsměv na tvářích lidí, kterým zachraňovali střechu nad hlavou. Světlým bodem v lopotné práci jim býval oběd a večeře v restauraci v kulturním domě.

Nezištně nám pomáhaly firmy, jež poskytovaly nejen zaměstnance, ale také techniku tolik potřebnou k vyčištění obce od následků povodně.  Ohromné množství práce po celé léto odváděla firma Mobiko+, kdy přerušila práce na stavbě vodovodu a v plném nasazení likvidovala vzniklé škody. Úsovsko a.s. poskytlo mimo techniky také prostory ke skládkování odvezeného odpadu. V prvních dvou týdnech se v Šumvaldu vystřídal bezpočet firem, které bez honoráře nasazovaly své prostředky, a odváděly tu „špinavou“ práci.

Kromě dobrovolníků a hasičů si své odvedli také příslušníci Policie České republiky, jejich úkolem bylo zabránit rabování a takzvané povodňové turistice. V noci nás hlídali a ve dne regulovali vjezdy do obce. Svižně zareagovalo i Velitelství Vojenské policie Olomouc a posílalo denně jednotku, která se podílela nejen na odklízecích pracích, ale také na distribuci humanitární pomoci. Velitel 153. ženijního praporu v Olomouci vyslal jednotku, která se podílela zejména na odstraňování překážek ve vodním toku.

Zvláštní kapitolou byla humanitární pomoc, která se hrnula ze všech stran. A nebyly to pouze velké humanitární organizace. Přijížděla vozidla firemní i soukromá, lidé z nich vystupující neskrývali své city a se slzami v očích předávali vše, o čem si mysleli, že může v této těžké situaci pomoci. Díky této nesobecké pomoci obec disponovala nejen potravinami a v této době tak důležitou pitnou vodou, ale také desinfekcí a materiálem všeho druhu, od lopat, kbelíků a koleček přes oblečení, matrace, nádobí až například po kamna.

Zásadní podíl na publicitě povodně v Šumvaldu a Břevenci mají televizní stanice a díky nim se celá republika dověděla o našem neštěstí. Již v prvních dnech po povodni byla na webové stránce Šumvaldu zveřejněna Darovací smlouva a od tohoto momentu začaly přicházet peníze od dárců z celé republiky. A opět se ukázalo, že spektrum dárců je tak široké, jak jen to jde. Dary posílaly statutární orgány, firmy, pracovní kolektivy i jednotlivci. I díky těmto penězům se dařilo zajistit stravování dobrovolníků, odstraňování odpadu, pohonné hmoty, úpravu břehů potoka a spoustu dalších věcí spojených s povodní.

Stav obce po povodni není zatím zdaleka takový, abychom si mohli spokojeně oddechnout. Je před námi ještě spousta práce. Ale na druhou stranu je teď právě ten správný čas poděkovat všem, které jsem zmínil. Bez jejich pomoci bychom se do dnešního stavu nedostali.

Díky všem, kteří pomohli Šumvaldu a Břevenci vyrovnat se s následky povodně.

Info pro veřejnost

Obec Šumvald se od 15.8.2018 stala plátcem DPH

Nabídka práce v regionu

NABÍDKA PRÁCE ve vašem regionu

Czech POINT na OÚ

Obecní úřad Šumvald

Adresa:
Šumvald č. p. 17
783 85 Šumvald
Tel.: 585 041 258
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
[ E-podatelna ]

Úřední hodiny:
Pondělí, Středa
7:00 - 10:45 a 11:15 - 17:00
[ Kontakty ]

Návštěvnost

Návštěvnost