Další informace z obce

Pořízení motorové pily s příslušenstvím pro JSDH Šumvald

logo olomoucky krajOlomoucký kraj se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ 60609460, poskytl v roce 2018 Obci Šumvald dotaci ve výši 20.000,- Kč pro JSDH Šumvald na pořízení motorové pily s příslušenstvím.

Pořízení motorové pily s příslušenstvím pro JSDH Břevenec

logo olomoucky krajOlomoucký kraj se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ 60609460, poskytl v roce 2018 Obci Šumvald dotaci ve výši 20.000,- Kč pro JSDH Břevenec na pořízení motorové pily s příslušenstvím.

Cyklostezka Uničov, m.č. Nová Dědina - Šumvald - v realizaci

 logo cyklostezka

 

 

 

 

Cyklostezka Uničov, m.č. Nová Dědina – Šumvald –

 

REALIZACI

                         

Celkové náklady (vč. DPH): 17 406 734 Kč

            z toho dotace IROP:  15 518 393 Kč

Navrhovaná stezka v délce 1 026 m je obousměrná dvoupruhová komunikace pro chodce a cyklisty vedená souběžně s komunikací II/446. Projekt je dílčí částí stavby, která v dalších etapách zajistí bezpečné a kapacitně dostačující propojení severní části Uničovského regionu přes obec Šumvald až do obce s rozšířenou působností Uničov.

Cílem projektu je vybudování cyklostezky mezi obcí Šumvald a obcí Nová Dědina, zastávka TEKRO podél komunikace II/446 pro zajištění dostupnosti města a zvýšení bezpečnosti cyklistů a pěších. Primárním cílem projektu je realizace opatření pro podporu a zvýšení podílu udržitelných a environmentálně přívětivých forem dopravy v místě realizace projektu s důrazem na umožnění dopravy cyklistům do zaměstnání, aktivního využívání volného času a vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj turistického ruchu a zvýšení návštěvnosti cykloturistů v mikroregionu. 

Termín zahájení: duben 2017

Termín ukončení: září 2017

Projekt „Cyklostezka Uničov, m.č. Nová Dědina – Šumvald“ je spolufinancován Evropskou unií.

Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Břevenec

logo olomoucky krajOlomoucký kraj se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ 60609460,  poskytl v roce 2016 Obci Šumvald dotaci ve výši 100.000,- Kč pro JSDH Břevenec na pořízení dopravního automobilu.

Vybavení kompostárny v obci Šumvald (2015)

logo OPŽP

 

 

 

 

 

 

Projekt „Vybavení kompostárny v obci Šumvald“, jehož prostřednictvím Obec Šumvald pořídila traktor ZETOR, čelní nakladač, prosévací lžíce, překopávač kompostu a štěpkovač, byl financován následovně:

Celkové náklady projektu: 2 388.709,40 Kč

Dotace z OPŽP: 1 981.919,50 Kč

Dotace ze SFŽP: 116.583,- Kč

Separace biologicky rozložitelného odpadu v Šumvaldu (2015)

logo OPŽP

 

 

 

 

 

 

Projekt „Separace biologicky rozložitelného odpadu v Šumvaldu“, jehož prostřednictvím Obec Šumvald pořídila 500 ks popelnic na bioodpad, 4 ks kontejnerů o objemu 10 m3 a hákový nosič kontejnerů Portýr, byl financován následovně:

Celkové náklady projektu: 1 371.099,40 Kč

Dotace z OPŽP: 1 122.256,99 Kč

Dotace ze SFŽP: 66.014,99 Kč

Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Mikuláše v Šumvaldě

logo olomoucky krajBěhem 2. poloviny letošního roku byla provedena oprava kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Mikuláše v Šumvaldě. Na tuto opravu byla poskytnuta dotace z Olomouckého kraje z programu "Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2015" ve výši 50.000,- Kč.

Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Šumvald

logo olomoucky krajOlomoucký kraj se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ 60609460, zastoupený hejtmanem Ing. Jiřím Rozbořilem,  poskytl v roce 2015 Obci Šumvald dotaci ve výši 120.000,- Kč pro JSDH Šumvald na pořízení dopravního automobilu.

Snížení imisní zátěže v obci Šumvald (2015)

Magical Snap - 2015.04.01 08.16 - 004

Magical Snap - 2015.04.01 08.21 - 005 

 

 

 

 

Projekt "Snížení imisní zátěže v obci Šumvald" (reg. číslo IS SFŽP 14223552), jehož prostřednictvím žadatel (obec Šumvald) pořídil tažený zametač PRONAR ZMC 3. pro úklid silně znečištěných komunikací, byl financován následovně: 

Celkové náklady projektu: 1 786 976,40 Kč         

Dotace FS: 1 103 361,-Kč; Dotace SR: 64 903,-Kč

Vlastní zdroje žadatele veřejné: 129 808,-Kč; Nezpůsobilé výdaje hrazené žadatelem: 488 904,40 Kč

 

 

 

Info pro veřejnost

Obec Šumvald se od 15.8.2018 stala plátcem DPH

Nabídka práce v regionu

NABÍDKA PRÁCE ve vašem regionu

Czech POINT na OÚ

Obecní úřad Šumvald

Adresa:
Šumvald č. p. 17
783 85 Šumvald
Tel.: 585 041 258
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
[ E-podatelna ]

Úřední hodiny:
Pondělí, Středa
7:00 - 10:45 a 11:15 - 17:00
[ Kontakty ]

Návštěvnost

Návštěvnost